Labs2

Labs2 Group AB och DigiSip AB har skrivit avtal om förvärv

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2003 08:43 CEST

Labs2 Group AB och DigiSip AB har skrivit avtal om
förvärv och därmed kommer DigiSip AB bli ett helägt dotterbolag inom koncernen. Betalningen av köpet uppgår till 2,0 MSEK vid kursen 0,67 SEK per aktie och betalas med 3 miljoner egna nyemitterade Labs2 Group AB aktier genom styrelsens bemyndigande om nyemission.

Genom förvärvet av Digisip AB, vars verksamhet består i att bedriva operatörsverksamhet samt att tillhandahålla kommunikationstjänster för fast telefoni, mobiltelefoni, IP-telefoni över bredband och Internet, möjliggörs en integration av bolagens verksamheter och dess produkter och tjänster (främst) inom IP-telefoni som ger betydelsefulla synergieffekter och kundnytta.

För mera information; ring Daniel Krook, CFO Labs2 Group AB, 046-540 01 39, eller Hans Eriksson VD Digisip AB, 0702-45 91 99.

Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en unik digital tjänsteinfrastruktur, Ti Brikks 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.