Labs2

Labs2 Group AB och Wirelessbolaget Nordic AB har skrivit avtal om förvärv

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 08:48 CEST

Labs2 Group AB och Wirelessbolaget Nordic AB har skrivit avtal om förvärv och därmed kommer Wirelessbolaget Nordic AB bli ett helägt dotterbolag inom koncernen.

Betalningen är initialt 10 MSEK och betalas
med 13,736,263 egna nyemitterade Labs2 Group AB aktier genom styrelsens bemyndigande om nyemission. Wirelessbolaget Nordic AB har vid förvärvstillfället minst 5 MSEK i kassabehållning.

En tilläggsköpeskilling utgår med 50% av den vinst som Wirelessbolaget Nordic AB uppvisar fram till den 31 december 2004, dock maximalt 10 MSEK. Labs2 kan välja att betala tilläggsköpeskillingen i kontanter eller med egna nyemitterade Labs2 Group AB aktier.

Genom förvärvet av Wirelessbolaget Nordic AB, vars verksamhet består i att bedriva operatörsverksamhet samt implementera trådlösa nätverk och tillhörande lösningar för kommuner, energibolag, fastighetsägare, hotell och sjukhus, kommer ytterligare slutanvändare att erbjudas fördelarna med en modern tjänsteinfrastuktur.

Dessa fördelar innebär i korthet;
bredbandsuppkoppling och internetbaserad telefoni till låga fasta priser samt valfrihet i förhållande till operatörerna av dessa tjänster.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 - 515 27 62 eller Tommy Nord på 070 - 994 70 11.

Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en unik digital tjänsteinfrastruktur, Ti Brikks 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Labs2 Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund www.labs2.com