Labs2

Labs2 har vunnit rättstvisten mot Telio i norsk tingsrätt.

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 11:49 CET

Labs2 Norge ASA har vunnit tidigare nämnd tvist från 2004-2005 mot Telio Holding ASA gällande samtalstrafik.

En viss resultateffekt uppnås, men det är framförallt kassaflödet som kommer påverkas positivt med c:a 7 MSEK.

Det finns dock en tidsfrist för eventuell överklagan, Labs2 bedömer dock risken för överklagan som låg.


Kontaktpersoner:
Jonas Birgersson, koncernchef Labs2, 0705-15 27 62.

Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörs-kunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt våra uppdragsgivare. Labs² har egna anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

Labs² erbjuder tjänster till mediaföretag, operatörer och öppna bredbandsnät i Skandinavien.

Huvudprodukten är tjänsteinfrastrukturen BRIKKS (portal, affärs- och processystem) för bredbandstjänster, inklusive kompletta system för att erbjuda tv, film och musik i digital distribution.

Labs² Group AB (publ) är noterat på Stockholms Fondbörs First North där bolagets Certified Advisor är E. Öhman J:or Fondkommission AB.