Labs2

Labs2 meddelar om förändring av målsättning

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2003 10:22 CET

Labs2 har sedan första delårsrapporten 2003 skrivit (vilket upprepats i
efterföljande kvartalsrapporter) att det är styrelsens bedömning att:
1) befintlig finansiering skall täcka förväntat kapitalbehov fram till
positivt kassaflöde, samt 2) positivt kassaflöde uppnås på månadsbasis
under andra halvåret 2003.

Under 2003 har Labs2-gruppen växt betydligt, bl.a. genom förvärv av Port
It ASA, Wirelessbolaget Nordic AB, DigiSip Software AB och DigiSip AB.
Samtidigt har den finansiella styrkan i gruppen förstärkts avsevärt.

Labs2 har under fjärde kvartalet lagt mycket tid på integreringen av
förvärvade verksamheter. Investeringar har gjorts för att nå möjliga
kostnadssynergier, samt för att i snabbare takt kunna nå nya kunder.
Arbetet har tagit kraft från organisationen, vilket kortsiktigt lett
till att fokus på nya kunder och försäljning varit minskat.

Detta interna arbete kommer ge långsiktiga affärsfördelar med såväl
ökade intäkter som minskade kostnader. Kortsiktigt medför detta dock att
Labs2 under fjärde kvartalet 2003 och första kvartalet 2004 belastas i
resultat och kassaflöde. Styrelsen ser dessa investeringar som
ytterligare en viktig faktor för att förstärka Labs2:s position som en
blivande skandinavisk standard för digital tjänsteinfrastruktur.

Därför ändrar styrelsen sin bedömning till att: 1) befintlig
finansiering skall täcka förväntat kapitalbehov fram till positivt
kassaflöde (ingen förändring), samt 2) positivt kassaflöde uppnås på
månadsbasis under andra kvartalet 2004 (d.v.s. en försening med 6
månader).

För mer information ring: VD Jonas Birgersson 0705-15 27 62 eller
Finanschef Daniel Krook, 046-540 01 39