Labs2

Labs2:s kvartalsrapport lämnas efter att förvärvet av Real Life Production AB avslutats

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 11:21 CEST

Styrelsen väljer att lämna kvartalsrapporten för januari - mars 2004 först när förvärvet av Real Life Production AB är helt genomfört. Detta väntas bli avslutat under maj och rapporten lämnas därmed senast den 31 maj 2004, men kan bli senare än det tidigare kommunicerade datumet den 21 maj.

Det anses av styrelsen viktigt att Real Life förvärvet är helt avslutat innan rapporten släpps då detta är av väsentlig vikt för Labs-koncernen:s framtida strategiska utveckling. Man vill därför inte att det hos marknaden skall föreligga några osäkerheter kring förvärvets genomförande med anledning av rapporten.

Styrelsen vill understryka att förvärvsprocessen går enligt den tänkta planen och de avslutande stegen, inklusive all formalia, beräknas tas under de närmaste dagarna.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 – 515 27 62 eller Daniel Krook på 046 – 540 01 39.


Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem, egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnät och operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.

Labs2 Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund
www.labs2.com