Labs2

Labs² säger upp BRIKKS-avtalet och riktar skadeståndsanspråk mot Bredband2.

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 14:48 CEST

Labs² säger upp BRIKKS-avtalet och riktar skadeståndsanspråk mot Bredband2 på grund av uteblivna betalningar av överenskomna licensavgifter. Bredband2 har enligt avtalet 30 dagar på sig att fullgöra sina åtaganden.

Den skiljedom som redan är påkallad kommer att fortsätta där Labs² gör anspråk på ersättning för både utebliven betalning av licensavgifter, tilläggsköpeskilling och övrig avtalad ersättning.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Tel: +46 708 482 540


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt våra uppdragsgivare. Labs² har egna anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund. Bolagets huvudprodukt är affärsstödsystemet BRIKKS som används av mediaföretag, operatörer och öppna bredbandsnät.

Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat
till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser för bolaget är Thenberg och Kinde Fondkommission AB. För mera information besök: http://www.labs2.com