Labs2

Labs2 säkrar upp alla rättigheter till två strategiska mjukvaruprodukter kring IP-Telefoni, genom förvärv av bolag

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2003 09:48 CET

Vidareutvecklingen kommer att
drivas under varumärket Digisip Software AB.

Affären gäller primärt två produkter inom IP-telefoniområdet.
Produkterna är en mjukvara för persondatorer (Windows) samt en mjukvara
för handdatorer (Windows CE). Mjukvarorna ersätter behovet av en
hårdvarubaserad omvandlare till den vanliga telefonen. Denna är idag
nödvändig för att användaren skall kunna konsumera telefonitjänster via
bredbandsnätet. Dotterbolaget Digisip AB har redan tidigare använt dessa
mjukvaror, t.ex. i det nyligen annonserade samarbetet med
datortillverkaren HP.

Betalningen av köpet uppgår till 7,5 MSEK vid kursen 1,17 SEK per aktie
och betalas med 6,384,287 miljoner egna nyemitterade Labs2 Group AB
aktier genom styrelsens bemyndigande om nyemission. Styrelsen kommer
inom kort fatta formellt emissionsbeslut. Bolaget har vid
förvärvstillfället minst 5 MSEK i kassabehållning, vilket täcker
kapitalbehovet för framtida projekt och
affärsaktiviteter inom detta område.

"Genom detta förvärv så tillförs vi några strategiska möjligheter.
Framför allt är det på marknadssidan där vi mycket snabbare kan nå
kunder genom att göra en större del av värdekedjan helt mjukvarubaserad,
med ett "testa & köp" koncept. I stället för att argumentera för
tjänstens fördelar kan vi nu genom olika samarbeten låta användarna
testa på egen hand. Det hela är mycket enkelt för både PC och PDA. Man
laddar ner, får ett lösenord och provar utan kostnad i 15 min. Vill
användaren sedan skapa ett konto är det bara några enkla handgrepp.
Enklare kan det inte bli att skapa ett komplett telefoniabonnemang",
säger Jonas Birgersson, Koncernchef på Labs2.

"Personligen tror jag att detta är början på något stort. Genom att
befria vanliga människor från deras fasta telefoniabonnemang påbörjar vi
processen med allt fler tjänster över bredbandsförbindelserna. Dessa
tjänster blir både bättre och billigare än tidigare", säger Jonas
Birgersson.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 - 515 27 62.

Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en digital
tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora
möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och
möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.