Labs2

Labs² skadeståndsanspråk mot Bredband2 överstiger 60 miljoner kronor.

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:21 CEST

Labs² skadeståndsanspråk mot Bredband2 uppgår till över 60 miljoner kronor. Anspråket baseras på utebliven betalning av tilläggsköpeskilling, uteblivna framtida betalningar av licensavgifter med anledning av det uppsagda avtalet och övrig avtalad ersättning.

En delmängd av skadeståndsanspråket är baserad på att Bredband2 inte har betalat för nyttjande av teknisk utrustning som tillhandahålls av Labs² och som används för att producera bredbandstjänster. Skulle Bredband2 inte erlägga avtalad ersättning kan Labs² tvingas återta denna utrustning.

Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Tel: 0708-482540

Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt våra uppdragsgivare. Labs² har egna anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund. Bolagets huvudprodukt är affärsstödsystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade bredbandstjänster, inklusive kompletta system för digital distribution av tv, film och musik. BRIKKS erbjuds till mediaföretag, operatörer och öppna bredbandsnät i Skandinavien.

Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Thenberg och Kinde Fondkommission AB.