Labs2

Labs2 skriver avtal för att leverera bredband och IP-telefoni i Tierp

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2003 13:36 CET

Affären innebär att Kanal Tierp kommer att kunna erbjuda tjänster inom
bredband och IP-telefoni från Labs2 koncernen.

"Genom att delta i den marknadsplats som Kanal Tierp utgör kommer vi med
nya tjänster och skärpt priskonkurrens kunna bidraga till större
valfrihet för användarna." säger Jonas Birgersson VD på Labs2.

"Personligen tror jag mycket på att deltaga i det nät som Tierps kommun
byggt upp. Detta är faktiskt Sveriges första öppna bredbandsnät,
uppmärksammat både nationellt och internationellt. Genom detta avtal
avslutar vi året genom att uppnå en summa om 10 stadsnätskunder. Med
detta i ryggen har vi tagit ytterligare ett steg mot att etablera en
standard för tjänsteinfrastruktur", säger Jonas Birgersson.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 - 515 27 62.

Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en digital
tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora
möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och
möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.