Labs2

Labs2 skriver avtal med en av Norges största nätägare, BaneTele om försäljning av IP-telefoni

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2003 08:40 CET

Genom dotterbolaget Port IT ASA har Labs2-gruppen tecknat avtal om
försäljning av IP-telefoni. Genom att erbjuda ett antal tjänster kring
telefoni över BaneTeles kraftfulla nätverk kan en och samma kund erhålla
ett komplett tjänsteutbud via ett och samma nätverk. Det är äkta
telefonitjänster som erbjuds, där en kund kan nå alla andra "vanliga"
telefoner runt om i världen. Denna rationella hantering med bara ett
kraftfullt nät sänker kostnaderna för kunderna på ett betydande sätt.

"Det är självklart glädjande att vårt nya dotterbolag redan har lyckats
bidra med en sådan strategisk affär till koncernen. BaneTele är en
mycket viktigt aktör på den norska marknaden. Tillsammans med Telenor är
BaneTele den stora aktören på nationella bredbandsförbindelser, säger
Error! Bookmark not defined., Koncernchef på Labs2."

"Detta avtal ger oss tillsammans med BaneTele möjligheten till att
etablera ett verkligt alternativ inom telekommunikation, baserat på en
mera framtidsäker och kostnadseffektiv teknikbas än vad dagen
leverantörer använder. Detta är ett optimalt strategiskt samarbete som
uppstår i kombinationen av BaneTeles nationella infrastruktur och våra
telefonilösningar, säger Pål Eivind Vegard, verkställande direktören i
Port IT ASA.

Det ingångna 3-års avtalet baseras på att BaneTele driver och levererar
transmissionskapacitet och Port IT producerar ett antal tjänster.
Kombinationen blir ett kostnadseffektivt och säkert erbjudande till den
norska marknaden.

"Detta avtal är ett led i vår strategi kring att utveckla och stärka
vårt affärsunderlag genom att bland annat fördjupa och ingå nya
allianser med lokala/regionala bredbandsaktörer och tjänsteleverantörer.
Port IT bidrar således i detta sammanhanget med leveranser av framtidens
telefonilösningar på vår "Digitala marknadsplats" säger Matthias Peter,
verkställande direktör BaneTele AS.

För mera information; Adm.dir Matthias Peter, BaneTele
AS på +47 920 86 800, e-post: matthias.peter@banetele.com.
Ring Jonas Birgersson på +46 70 515 27 62 eller Pål Eivind Vegard på
+47 400 00 101, e-mail: pev@portit.com - eller se hemsida:
www.portit.com

BaneTeles affärsidé är att vara en stark nationell bredbandsaktör - en
nationellt omfattande transportör av alla typer av data (multipla
tjänster) mellan professionella köpare och leverantörer av tjänster och
innehåll. BaneTele levererar tjänster inom områdena Internet, kapacitet
och Datacom/IP till företagsmarknaden i Norge. Fundamentet för BaneTeles
verksamhet är det landstäckande och redundanta fiberoptiska nät som i
huvudsak följer järnvägsnätet och energibolagens infrastrukturer genom
Norge. Med Norges mest moderna nät, som är 12 500 km långt, satsar
företaget på att bli en dominerande kommunikationsleverantör till
utvalda kunder och segment.

Port IT ASA är en skandinavisk teleoperatör och Telecom Service Provider
(TSP) och fungerar som en telefonfabrik för operatörer och
tjänsteleverantörer. Port äger all nödvändig infrastruktur för att
erbjuda operatörer och tjänsteleverantörer leverans av värdeökande
tjänster till sina slutkunder. Tjänsterna produceras på Ports
plattformar som är kopplade till det nordiska och internationella
telenäten. Port IT utvecklar, levererar, driftar och administrerar
tjänster inom fast telefoni, mobiltelefoni, Internet och bredband.

Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en digital
tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora
möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och
möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.