Labs2

Labs2 skriver avtal med fastighetsägare om leverans av bredband

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2003 08:35 CET

Labs2 har tecknat ett samarbetsavtal med en betydande fastighetsägare kring försäljning av bredband och andra tjänster via Labs2s helägda dotterbolag Bredband2. Genom avtalet kommer fastighetsägares hyresgäster att kunna välja Bredband2 som leverantör i konkurrens med andra bredbandsoperatörer.

- Det skall bli spännande att vara med i den processen som kommer att ge ett stort antal människor billigare bredband och telefoni. Att fastighetsägaren har valt en lösning som skapar skarp konkurrens tycker vi är ytterst stimulerande. Vinnaren blir konsumenten när bolagen tävlar med pris och kvalité, säger Jonas Birgersson, VD för Labs2.

- Mera information kommer att kommuniceras v 46.

Labs2 Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund

www.labs2.com