Labs2

Labs2 skriver avtal med Halmstad IT-nät AB (Hitnet), via dotterbolaget Bredband2 AB.

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 10:29 CEST

Affären innebär att Labs2 via bredbandsoperatören Bredband2 levererar Ti
BRIKKS, bredband och IP-telefoni till det öppna stadsnätet i Halmstad.
Labs2 förstärker i och med detta räckvidden för sina tjänster och når
ytterligare slutanvändare.

”Stadsnätet i Halmstad har en stor utvecklingspotential de närmsta två
åren. Bara under 2005 utökas räckvidden med flera tusen halmstadbor. Vi
vill vara på plats och kunna erbjuda bättre och billigare bredband i
stadsnätet. Även om det redan finns några leverantörer i nätet så satsar
vi på ett bra pris och att verkligen ge användarna ordentligt med
kapacitet.” säger Jonas Birgersson VD på Labs2.

”Hitnet märker en allt större efterfrågan på tjänster i stadsnätet.
Efter hand som vi bygger ut nätet ökar också kraven från användarna på
fler tjänster. Hitnet ska ge invånarna i hela Halmstads kommun ett
komplett utbud av tjänster på ett riktigt snabbt bredband. Att Bredband2
vill vara med som tjänsteleverantör i nätet visar ju styrkan med de
öppna näten där tjänsteleverantörerna konkurrerar på lika villkor.”
säger Dennis Turesson, Ansvarig på Halmstad IT-nät AB.

”Det pågår just nu en debatt om vad som är rätt pris för äkta bredband.
I Halmstad kommer vi att erbjuda 10 Mbit/s för 159 SEK per månad”, säger
Jonas Birgersson.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 – 515 27 62 eller
Hitnet på 035-19 29 80.

Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna
utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och
affärssystem, egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP telefoni), egen
Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och
musik.

Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnät- och
operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i
Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan
olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala
tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och
bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.

Labs2 Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund
www.labs2.com


Hitnet (Halmstads IT-nät AB) är ett samriskbolag ägt av kommunen, HFAB
och Energiverken i Halmstad AB. Hitnet bygger ett öppet stadsnät i hela
Halmstads kommun till alla tätorter med fler än 50 hushåll.
Målsättningen är att vara klara senast 2007.

Halmstad IT-nät AB, Box 31, 301 02 Halmstad
www.hitnet.nu