Labs2

Labs2 skriver avtal med Hudiksvalls stadsnät

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 11:11 CEST

Labs2 skriver avtal med Hudiksvalls stadsnät, som drivs av Hudiksvalls kommun, via dotterbolaget Bredband2 AB.

Affären innebär att Labs2 via bredbandsoperatören Bredband2 levererar Ti BRIKKS och internettjänster till det öppna bredbandsnätet i Hudiksvall. Labs2 kommer också via dotterbolaget Digisip att sälja bredbandstelefoni (IP-telefoni) till både egna och andra bredbandsanslutna abonnenter i Hudiksvall. Labs2 förstärker i och med detta räckvidden för sina tjänster och når ytterligare slutanvändare.

”Stadsnätet i Hudiksvall är ett mycket intressant nät. Hudiksvall är känt för sitt stora kunnande kring fiberoptik, ett flertal företag bedriver omfattande forskning i ämnet. Det är därför naturligt att fiber till hemmet är den dominerade tekniska lösningen i Hudiksvall. Genom ett intressant komplement av främst xDSL kan stora delar av kommunen nås under 2005. Med flera operatörer på plats kommer användarna att erbjudas helt andra priser och framför allt ett mycket snabbare bredband.” säger Jonas Birgersson, VD på Labs2.

”Hudiksvalls stadsnät välkomnar en ny tjänsteleverantör i det öppna bredbandsnätet. Förutom den konkurrens som uppstår, kommer utbudet av tjänster att öka i form av flera internettjänster och bredbandstelefoni. Kombinationen av fiber och telefonanslutning via bredbandsuppkopplingen är mycket intressant, eftersom det gör att man kan klara sig utan Telia nätabonnemang som kostar 125 kronor per månad”, säger Jörgen Bengtson, projektledare för Hudiksvalls stadsnät.

”Personligen tror jag att IP-telefoni är på väg mot ett genombrott. När användarna upptäcker den stora besparingen som kan göras igenom att lägga över telefoni på bredbandsnätet blir det pengar över i hushållsbudgeten. Att kvalitén på samtalen höjs ordentligt är ingen nackdel.”, säger Jonas Birgersson.

För mera information, ring Jonas Birgersson på 070–515 27 62 eller
Jörgen Bengtson på 0650-55 65 10, 070-660 55 60

Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörs-marknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.