Labs2

Labs2 skriver avtal med Mälarenergi Stadsnät

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 09:55 CEST

Labs2 har tecknat avtal med Mälarenergi Stadsnät AB avseende att via tjänsteinfrastrukturen TI BRIKKS 2.7 leverera bland annat bredband samt IP-telefoni.

"Avtalet känns som ett viktigt steg, stadsnätet i Västerås är ett av Sveriges största och respekterade för sin breda kompetens kring tjänsteutveckling. Genom detta avtal kommer vi att kunna mäta oss med de redan aktiva operatörerna och i den kampen kommer kunderna bli de stora vinnarna. Detta kommer även att vara första gången som vi på bred front går mot företagsmarknaden", säger Jonas Birgersson, VD Labs2.

Det är glädjande att vi får in en ytterligare leverantör i stadsnätet. Labs2's synsätt på ett öppet nät överensstämmer väl med vår. Båda parter tror på ett öppet nät där slutkunden kan välja bland en mångfald av tjänster efter behov. Labs2 kommer att använda sin egen tjänsteinfrastruktur TI BRIKKS 2.7 för att underlätta distributionen av sina tjänster och faller det väl ut ser jag att den kan underlätta för alla att exponera, leverera och ta betalt för sina tjänster, en förutsättning för ytterligare mångfald", säger Robert Kjellberg, VD på Mälarenergi Stadsnät AB.

"Personligen tror jag att detta är början på något riktigt stort! När IP-telefoni blir tillgängligt i en stad av denna storleken kan det få stora konsekvenser, speciellt med tanke på att alla samtal mellan IP-baserade lösningar, både lokalt och internationellt sker utan kostnad.", säger Jonas Birgersson.

För mera information;
Jonas Birgersson på 070 – 941 20 39 eller Robert Kjellberg, VD på Mälarenergi Stadsnät AB 073-920 95 55.

Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en unik digital tjänsteinfrastruktur, TI BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora fördelar för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.