Labs2

Labs2 skriver avtal med operatören Svenska DCS gruppen AB, via dotterbolaget ViaEuropa Infrastructur AB

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2004 08:30 CEST

Affären innebär att Labs2 via kommunikationsoperatören ViaEuropa skapar förutsättningar för DCS att på ett konkurrensneutralt sätt erbjuda sina tjänster till slutkunder i öppna nät.

”Vi märker ett allt större intresse bland specialiserade Internetleverantörer att erbjuda tjänster i ett antal öppna nät via en kommunikationsoperatör. Naturligtvis är det glädjande att vi kan samla upp ett allt större antal leverantörer via Ti BRIKKS och ViaEuropa. DCS har under en lång tid varit drivande i att kombinera personlig service och IP-tjänster för företag och organisationer. I och med denna inriktning är DCS ett viktigt komplement till våra övriga leverantörer.” säger Jonas Birgersson VD på Labs2.

”När allt större områden och därmed flera företag och organisationer kan nås över en öppen infrastruktur så skapas det en nödvändig konkurrens. Under den senaste perioden ser vi en tydlig trend i efterfrågan från våra kunder om leverans av helhet. För att utveckla detta ytterligare har vi även börjat genomföra tester med IP-telefoni” säger, Fredrik Holmqvist, VD på Svenska DCS Gruppen AB.

”Avtalet är ett ramavtal, vars första nät är Hammarby-sjöstad. Under hösten kommer vi tillsammans med våra leverantörer att deltaga i de stora upphandlingar som planeras från aktörer som Svenska bostäder och delar av HSB”, säger Jonas Birgersson.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 – 515 27 62 eller Fredrik Holmqvist på 08 – 525 074 00.
Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnät och operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.