Labs2

Labs2 skriver avtal med operatören Webtech Nord AB, via dotterbolaget AB ViaEuropa Infrastructure

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2004 08:28 CEST

Affären innebär att Labs2 via kommunikationsoperatören ViaEuropa skapar förutsättningar för Webtech Nord att på ett konkurrensneutralt sätt erbjuda sina tjänster till slutkunder i öppna nät.

”Detta avtal visar att flera aktörer inser styrkan med öppna nät. Fördelarna för kunderna är att de via Ti BRIKKS fritt kan välja mellan flera leverantörer av bland annat bredband och IP-telefoni.” säger Jonas Birgersson VD på Labs2.

”När kommunikationsoperatörsaffären ökar i betydelse över landet så kan vi som specialiserad ISP nå allt flera kunder. Detta skapar välbehövlig konkurrens runt om i landet. Vårt arbete sänker priser och skapar valfrihet och Labs2 hjälper oss att nå ut till flera kunder” säger, David Forsberg, VD på Webtech Nord AB.

”Avtalet är ett ramavtal, vars första nät är Hammarbysjöstad. Under hösten kommer vi aktivt att arbeta med att öka antalet operatörer i samarbetet samt erbjuda flera komponenter för att skapa ännu större nytta för konsumenterna”, säger Jonas Birgersson.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 – 515 27 62 eller David Forsberg på 0951 – 262 08.


Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem, egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnät och operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.