Labs2

Labs2 skriver avtal med tjänsteleverantören Magasin1 AB, via dotterbolaget ViaEuropa Infrastructure AB.

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 08:30 CEST

Affären innebär att Labs2 via kommunikationsoperatören ViaEuropa skapar förutsättningar för Magasin1 att på ett konkurrensneutralt sätt erbjuda sina tjänster till slutkunder i öppna nät.

”Efter ett kraftigt ökat intresse från leverantörer av IP-tjänster (Internetoperatörer) ser vi med stort intresse på den utveckling som många har frågat efter under en längre tid, nämligen nyskapande nyttotjänster. Det är precis vad Magasin1 kommer att erbjuda.” säger Jonas Birgersson VD på Labs2.

”Vårt utbud av tjänster kommer i första steget att koncentreras kring olika typer av digital lagring. En av de mest eftersökta tjänsterna i vårt utbud är det ”digitala bankfacket”. Genom att samarbeta med kommunikations-operatören ViaEuropa kan vi på ett effektivt sätt öka vår räckvidd” säger, Magnus Josefsson, VD på Magasin1 AB.

”Avtalet är ett ramavtal, vars första nät är Hammarby-sjöstad. Med ett antal Internetleverantörer redan klara så är det extra välkommet med denna typ av tjänsteleverantör som Magasin1 utgör. Vi tror att detta kommer att ge oss extra dragkraft inför höstens upphandlingar av kommunikationsoperatörstjänster”, säger Jonas Birgersson.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 – 515 27 62 eller Magnus Josefsson på 0702 – 90 44 10.
Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnät och operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.