Labs2

Labs2 skriver avtal med ViaIP AB som kommer att agera återförsäljare på framför allt den svenska markanden

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 10:06 CET

Affären innebär att ViaIP AB blir den första aktören på den svenska
marknaden som agerar återförsäljare för Tjänsteinfrastrukturen Ti BRIKKS
2.7.

"Genom samarbetet får vi ytterligare en försäljningskanal till våra
viktiga stadsnätskunder. Eftersom ViaIP redan har intressanta produkter
sedan tidigare och ett gott kontaktnät så tror vi på en relativt kort
startsträcka", säger Jonas Birgersson VD på Labs2.

"För ViaIP AB är denna affär av stor betydelse. Genom våra tidigare
kontakter med ett antal stadsnät och andra intressenter så vet vi att
intresset för denna typ av produkter, som gör det enklare för användare
att välja mellan flera olika leverantörer och många typer av tjänster,
är stort", säger Ove Känngård VD på ViaIP AB.

"Personligen är jag mycket glad för att vi kan börja arbetet med att
bygga upp en återförsäljarstruktur. Det är ett tecken på en något större
mognad i branschen", säger Jonas Birgersson.

För mera information;
ring Jonas Birgersson på 070 - 515 27 62.
Ove Känngård, VD på 073 - 367 92 14.

Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en digital
tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora
möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och
möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.