Labs2

Labs2 tecknar avtal angående Ti BRIKKS med GothNet, göteborgsstadsnät

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 08:34 CEST

Affären innebär att Labs2 levererar en komplett tjänsteinfrastruktur baserad på den egna produkten Ti BRIKKS till GothNet.

"Detta är naturligtvis mycket tillfredställande. GothNet är ett ledande stadsnät i en region som innefattar över 1.5 miljon människor och är en av Sveriges största neutrala stadsnät. Att samarbetet nu även utsträcks till att inkludera vår huvudprodukt känns som ett gott betyg och över tiden kan denna affär utvecklas till något stort", säger Jonas Birgersson VD på Labs2.

"GothNet har under en längre tid utvärderat olika alternativ kring plattformar. I och med valet av Ti BRIKKS är vi nu redo för att inleda marknadsprov.", säger Mats Devert, VD för GothNet.

"Personligen tror jag att detta kommer bli en viktig startpunkt för större tjänsteaktörer att intressera sig för stadsnäten när nu de största svenska städerna inleder arbetet med tjänsteinfrastruktur", säger Jonas Birgersson.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 – 515 27 62 eller Mats Devert, 031 – 62 60 00.


Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem, egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnät och operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.

GothNet äger och driver ett operatörs-neutralt stadsnät i Göteborg och Västra Götaland. Med nätet som bas säljer man kommunikationstjänster till främst teleoperatörer, offentlig förvaltning, stora företag och fastighetsägare.

GothNet är ett helägt dotterbolag i koncernen Göteborg Energi, vilket borgar för trygghet.

GothNet är en av landets mest erfarna nät- och kommunikationsoperatörer, eftersom de varit verksamma i branschen under en lång tid. Ända sedan slutet av 80-talet har de byggt ut sitt optofibernät som idag är Sveriges största aktiva stadsnät. Huvudprodukterna som säljs är transmission svartfiber , optiska kanaler samt telehousing.

För att klara den ökade efterfrågan av sina produkter har GothNet, sedan bolagsbildningen år 2000, vuxit och omfattar idag ca: 30 medarbetare.