Labs2

Labs2 tecknar avtal med Gotlands Energiförsäljning AB

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 09:15 CEST

Labs2 tecknar avtal med Gotlands Energiförsäljning AB om leverans av tjänsteinfrastruktur Ti BRIKKS 2.7 inklusive bredband.

"Vi är mycket glada över denna möjlighet att kunna hjälpa hela Gotland med tjänsteinfrastruktur. I förlängningen kommer detta att skapa större valfrihet och göra bredbandsupplevelsen mer tillgänglig för de breda folklagren.", säger Jonas Birgersson."

"För GotlandsEnergi har målet under en längre tid varit att arbete för goda kommunikationsmöjligheter över så stor del av ön som möjligt. Genom en kombination av tekniker; radio, fiber och även XDSL, försöker vi nå ut till så många gotlänningar som möjligt. Införandet av en tjänsteinfrastruktur gör att användarna oberoende av tekniklösning får samma enkelhet i att använda grundläggande funktionalitet. Med vår tydliga lokala förankring hoppas vi kunna underlätta för kommunikation och nyttjande av den nya tekniken på Gotland." säger Jörgen Johansson, bredbandsansvarig på Gotlands Energi.

"Personligen tror jag att Gotland har goda förutsättningar att bli en spännande plats för utveckling av bredbandstjänster. Ett område som kan vara extra värt att fundera på är framtidens distribution av TV. Kanske kan den nya infrastrukturen som rullas ut fylla en funktion även här?", säger Jonas Birgersson.

För mera information; ring
Jonas Birgersson på 070 – 515 27 62 eller Jörgen Johansson på 0498 28 50 04.

Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en digital tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.