Labs2

Labs2 tecknar operatörsavtal angående Ti BRIKKS med Atenit Communication AB

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 08:41 CEST

Affären innebär att Labs2 leverera en komplett tjänsteinfrastruktur baserad på den egna produkten Ti BRIKKS till Atenit.

”Intressant nog är detta vår första operatör som väljer att använda vårt system som helhetslösning. Atenit kommer att nyttja flertalet av Ti BRIKKS funktioner, inkl portal, kommersiella system, kundhantering och nätstyrning. Systemet kommer att vara körklart tidig höst och kommer att kunna ta emot externa tjänster i de olika lokala nät som nu planeras. Då Atenit även har internationella intentioner kommer flexibiliteten i systemet att komma väl till pass” säger Jonas Birgersson VD på Labs2.

”Atenit har utvärderat olika alternativ kring plattformar, valet av Ti BRIKKS ger oss en mycket kraftfull lösning tillsammans med radioaccess på det licensbundna 3.5 Ghz bandet. Med flexibel accessteknik och flexibilitet för kunderna att skapa sitt eget urval av tjänster känner vi oss väl rustade.”, säger Håkan Örtenholm, VD för Atenit.

”Personligen tror jag att flera operatörer kommer att intressera sig för att erbjuda sina kunder ett allt större urval av tjänster. Detta kan skapa nya möjligheter för oss som leverantör av både tjänster och dess infrastruktur”, säger Jonas Birgersson.

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 – 515 27 62 eller Håkan Örtholm , 070 – 609 76 20.


Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem, egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnät och operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.


ATENIT Communication AB är ett svenskt Bredbandsföretag som erbjuder trådlösa bredbandlösningar för alla typer av miljöer både för den offentliga och privata sektorn.
Med kombinationen av innovativ teknik, samordnad spetskompetens och helhetstänkande tillhandahåller vi mobila och funktionella Internetlösningar med funktionsansvar i nära samarbete med ledande partners.
ATENIT Communication etablerar trådlösa nät i Sverige och kommer successivt etablera nät i Finland, Tjeckien och Baltikum.
ATENIT Communication använder teknik från IP-Wireless som gör det möjligt att erbjuda bredband i områden där ADSL ej når ut i dagsläget, tekniken ger unika möjligheter till mobilitet och rörlighet för exempelvis samhällstjänster.