Länsstyrelsen Västerbotten

Laddstationer för elbilar till Västerbotten

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 08:45 CET

Foto: Henrik Bristav, Umeå Energi

Regeringens satsning på klimatinvesteringar, Klimatklivet, har beviljat 528 000 kronor till Umeå Energi och 560 000 kronor till Skellefteå Kraft för att bygga laddstationer för elfordon. Klimatklivet är ett investeringsstöd till konkreta åtgärder som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och därmed begränsa klimatförändringen. Nu kan västerbottningarna byta ur fossildrivna bilar till eldrivna, vilket skulle ge en enorm klimatnytta.

Umeå Energi har redan arbetat med laddinfrastruktur ett tag, företaget invigde sin andra snabbladdsstation i lördags. Den stationen ligger mellan Frasses och Coop Forum på Ersboda handelsområde i Umeå. Redan under invigningen användes laddstationen av elbilsägare, så efterfrågan finns.

- Stödet från Klimatklivet innebär att vi kan lägga in en extra växel och bygga ut laddinfrastrukturen snabbare och gynna de som vill köra elbilar i Umeåregionen, säger Henrik Bristav, hållbarhetsstrateg på Umeå Energi.

Skellefteå Kraft sätter upp 20 nya stolpar

Skellefteå Kraft kommer under 2016 att sätta upp 20 laddstolpar för elfordon. Ett tiotal planeras i Skellefteå med omnejd, inklusive flygplatsen, och resterande är tänkta att placeras längs med vägarna mot Norge.

- Vi ser det som en del av vårt bidrag till den stora klimatutmaningen men även som en del av vår affärsutveckling. Mängden elfordon växer fort och vi förutspår att den utvecklingen är här för att stanna, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft.

Investeringen är värd omkring en miljon kronor. Knappt hälften av stolparnas kostnader kommer att täckas av ett bidrag som Skellefteå Kraft har sökt och beviljats från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.

- Vi tror att en stor del av omställningen till ett hållbart samhälle bygger på innovationer inom energi. En viktig del är att stötta infrastrukturen för fossilfria transporter i hela Sverige. Vi levererar redan all el till Teslas Superchargestationer i Sverige och med hjälp av Klimatklivet utvecklar vi nu laddinfrastrukturen i Västerbotten även för andra elfordon, säger Christoffer Svanberg.

I höstas meddelade Länsstyrelsen att Landstinget fått drygt 3,5 miljoner från Klimatklivet för att bygga en lustgasdestruktionsanläggning och nu får alltså både Umeå energi och Skellefteå Kraft medel från Klimatklivet för att bygga laddstationer.

- Vi har fått in flera riktigt bra ansökningar till Klimatklivet. Det är oerhört kul att vi har så drivna aktörer i regionen som både möjliggör en energiomställning från fossilt till förnybart och bidrar till utveckling i länet, säger Elin Söderberg Klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen.

Klimatklivet är en viktig insats för att minska utsläppen som påverkar klimatet. Men det handlar också om att få ännu högre fart i klimatarbetet och att stimulera och inspirera till handling och nytänkande inom olika områden.

Nya ansökningstillfällen 2016

Nya ansökningstillfällen kommer under 2016. Den första är planerad till första kvartalet 2016 men datum är inte bestämt ännu.

Länsstyrelsen tar emot ansökningarna och svarar på frågor. Beslut för samtliga ansökningar i landet tas av Naturvårdsverket. Alla utom privatpersoner kan söka Klimatklivet. Det gäller alltså inte bara kommuner och företag utan även exempelvis bostadsrättsföreningar, föreningar och stiftelser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Söderberg
Klimat- och energisamordnare
010-225 45 32
elin.soderberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.