Lunds Energi AB

Laddstolpe för elbilar invigd i Lund

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 14:00 CET

Etapp 1 av Lunds Energis utbyggnad av laddstolpar startade i dag, då en första stolpe sattes upp i samarbete med Lunds Kommuns Fastighets AB. På plats fanns såväl de som arbetat med projektet inom företagen som media, men även tillresta elbilsentusiaster som ville vara med och fira. Gästerna serverades glögg, lussekatter och invigningstal från såväl LKF:s som Lunds Energikoncernens ordförande.


Lunds Energi har under snart ett halvt sekel byggt ut fjärrvärmen för en renare uppvärmning av staden. När nu samhällets krav på förnybara fordonsbränslen bara antas öka vill vi föregå med gott exempel även där. Sedan flera år finns två tankstationer för fordonsgas inom staden. Kompletterat med en inledande utbyggnad med fyra laddstolpar är förhoppningen att inspirera och skapa incitament hos såväl privatpersoner som företag att se över sina egna möjligheter att gå över till förnybara bränslen.

- Det här är ännu ett bidrag till att påbörja samhällets omställning mot förnybara fordonsbränslen, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen. Det är angeläget att det finns en befintlig infrastruktur för elbilar på plats när såväl efterfrågan som utbud ökar. Vi är övertygade om att så kommer att ske inom de närmaste åren, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energikoncernen.

Lunds Energi använder redan i dag elfordon och ett par andra intressenter finns också på plats, även om det stora genomslaget hos allmänheten ännu inte har skett.

- Vi är medvetna om att detta inte är en stor produkt i dag, säger Anders Bröthlin, chef för affärsområde försäljning inom Lunds Energikoncernen. Därför var det en stor glädje för oss att finna LKF som samarbetspartner på ett såhär tidigt stadium. Med placeringen av en stolpe här på Karhögstorg så har vi dels möjliggjort laddning av LKF:s och våra egna fordon, dels öppnat möjligheter för de boende i närområdet att göra en insats för miljön nästa gång de planerar bilbyte.

Första etappen av denna satsning innefattar att Lunds Energi köper in och monterar upp fyra stycken laddstolpar inom staden. Förutom den på Karhögstorg planeras uppsättning av en stolpe på parkeringen vid de egna kontoren på Råbyvägen respektive Scheelevägen, den fjärde är ännu inte helt bestämt var den hamnar. Vidare etapper för utbyggnad är under planering.

- Vi vill passa på att bjuda in såväl företag som allmänhet till dialog. Har man en idé till var man tycker det skulle passa med en eller flera laddstolpar ser vi gärna att man tar kontakt med oss, avslutar Anders Bröthlin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Bröthlin, affärsområdeschef, 070-698 37 30, anders.brothlin@lundsenergikoncernen.se
Jan Samuelsson, koncernchef, 070-512 03 80, jan.samuelsson@lundsenergikoncernen.se