Länsstyrelsen i Uppsala län

Lador och smedjor räddas

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 14:07 CEST

Under kommande år gör Länsstyrelsen en extra satsning för att rädda lador, smedjor och andra ekonomibyggnader ute på den uppländska landsbygden.

Jordbrukets ekonomibyggnader utgör omistliga inslag i det uppländska kulturlandskapet och är en viktig del av vårt kulturarv. De berättar om jordbruket förr, om hur jorden brukades, om djuren men framför allt om människorna som levt i och brukat vårt landskap. Idag har många ekonomibyggnader förlorat sin ursprungliga funktion och står tomma och oanvända, vilket innebär att de inte blir så väl underhållna. På sikt kommer de därför att försvinna.

Under år 2006 kommer Länsstyrelsen därför att göra en särskild satsning på underhåll och reno¬vering av gamla oanvända ekonomibyggnader ute på gårdarna i Uppsala län. Målsättningen med bidraget är att ekonomibyggnader som mist sin funktion med begränsade åtgärder ska kunna bevaras.

Pressinformation den 12 oktober kl 10.00 på Länsstyrelsen, Hamnesplanaden 3.

För att informera om projektet, som planeras drivas från och med år 2006, inbjuder Länsstyrelsen till pressinformation. Antikvarier från Länsstyrelsen och Upplandsmuseet kommer att medverka.

För ytterligare information kontakta:
Johan Dellbeck, tel 018-19 50 19 eller 070-670 82 93