E.ON Sverige AB

Läckande kran bakom utsläpp av olja i Ullungen

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2013 07:59 CEST

I dag, fredag, är det två veckor sedan eldningsolja från E.ONs värmeanläggning i Edsbyn upptäcktes i sjön Ullungen. Utsläppet berodde på en läckande kran.
- Vi kan slå fast att anläggningen inte uppfyllt våra egna kvalitetskrav, säger E.ON Värmes regionchef Eva Axelsson.

Bakgrunden till oljeutsläppet i sjön Ullungen var ett planerat byte av en packning på en av anläggningens två oljetankar. Redan måndagen den 15 juli förbereddes arbetet genom att personal på plats bland annat testade samtliga kranar till tankarna. Efter testet sluter en av kranarna inte helt tätt.

- För det första märkte vi inte att en kran läcker. För det andra går just denna kran till ett rör som inte längre används, förklarar Eva Axelsson och fortsätter:

- På grund av denna läckande kran har olja sedan i måndags runnit ur båda tankarna genom det gamla röret och in i en dold och icke längre använd grop i golvet i en angränsande lokal. Väl därifrån har oljan letat sig vidare ner i dagvattensystemet och vidare ut i sjön.

Pumpningen av oljan från en tank till en annan – som påbörjades under torsdagen den 18 juli – har inte förorsakat läckaget, men väl påskyndat förloppet. Totalt fanns drygt 40 000 liter olja i tankarna.

- Det som hänt visar att vår anläggning i Edsbyn inte motsvarat de krav på kvalitet som E.ON ställt upp, säger Eva Axelsson.

För att minimera framtida risker ersätter E.ON nu de gamla tankarna på anläggningen med en helt ny oljetank. Dessutom fortsätter saneringen av sjön.

- Efter sanering av sjön och upprustning av vår anläggning återstår bara att be alla som bor runt sjön om ursäkt, säger Eva Axelsson och tillägger att Ullungen kommer att återställas.

Största delen av den olja som läckt ut i sjön Ullungen är uppsamlad och bortforslad. E.ONs bedömning är att saneringen av sjön kan vara helt slutförd inom två till tre veckor.


För mer information kontakta
Eva Axelsson, Regionchef E.ON Värme, 070 – 234 36 45
eva.axelsson@eon.se

Mattias Hennius, Presschef E.ON Sverige, 0705 – 19 18 92
mattias.hennius@eon.se


E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.