Reumatikerförbundet

Lägenhetskostnad för förbundsordförande borde ha förmånsbeskattats

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 22:28 CET

Vid en intern genomgång har det visat sig att kostnaden för den lägenhet som Reumatikerförbundets förbundsordförande Anne Carlsson disponerar på förbundets bekostnad borde ha förmånsbeskattats. Så har inte skett, och därför ska nu Reumatikerförbundet ta kontakt med Skatteverket.

Reumatikerförbundet äger två bostadsrättslägenheter i Stockholm, varav den ena används av förbundsordförande Anne Carlsson när hon arbetar i Stockholm. Anne Carlsson är bosatt i Karlstad. Både Reumatikerförbundet och Anne Carlsson borde ha redovisat kostnaden för lägenheten till Skatteverket som en löneförmån.

– Jag borde självklart ha tagit reda på vilka skatteregler som gäller. Att jag och Reumatikerförbundet inte har gjort korrekta redovisningar är mycket allvarligt och ska omedelbart rättas till. Jag är oerhört ledsen för den förtroendeskada som detta kan orsaka Reumatikerförbundet och vårt viktiga arbete. Vi kommer nu se över alla våra rutiner, bland annat med extern hjälp, säger förbundsordförande Anne Carlsson.

Vid frågor, kontakta gärna:

Anne Carlsson, förbundsordförande
070 - 522 25 65

Eva-Maria Dufva, pressekreterare
070 - 629 58 08

 


Reumatikerförbundet driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser, samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering och kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Genom Reumatikerfonden finansierar vi forskning i syfte att lösa reumatismens gåta.