Banverket

Lägesrapport från Banverket torsdag den 25 februari kl. 11.00

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 13:08 CET

Arbetet med att återställa banor och bangårdar efter helgens snöoväder fortsätter. Ett intensivt arbete med att få igång ett bra flöde, där person- och godstransporter samsas på de öppna spåren, pågår. På samtliga banor måste resenärer och godskunder även under torsdagen räkna med inställda tåg och förseningar.

I Norra Sverige (Gävle och norrut) är det fortsatt problem med växlar som är tröga att manövrera. Det är också störningar i persontågtrafiken norr om Boden.

I Stockholmsregionen är det ett ansträngt läge med starkt reducerad pendeltågstrafik och förseningar för persontrafiken.

I Hallsberg påbörjar Försvarsmakten snöröjning av personbangården under torsdagen. Persontrafiken är reducerad genom Hallsberg i alla riktningar. Godsbangården har kraftigt reducerad kapacitet. Prognosen är att den ska nå 25 procents kapacitet den 4 mars och full kapacitet den 6 mars.

Södra och västra Sverige
I Östergötland är persontrafiken starkt reducerad och körs med förseningar. Godsbangården i Norrköping har 75 procents kapacitet. Prognos för full kapacitet är satt till den 27 februari.

I västra Sverige är det störningar i person- och godstrafiken runt Göteborg och i Halland. Rangerbangården i Sävenäs har nu 90 procents kapacitet. Norra Bohusbanan, sträckan Uddevalla-Strömstad, är stängd och beräknas kunna öppna fredagen den 26 februari kl. 09.00.

I södra Sverige har Försvarsmakten under natten arbetat med att röja bangården i Nässjö. Fortfarande är kapaciteten begränsad. Prognos för full drift är satt till den 26 februari kl. 16.00.

Banverket följer kontinuerligt väderläget. Prognoserna kan komma att ändras. För specifika frågor om tågtrafiken och hur resor eller transporter påverkas hänvisas till tågföretagen. Uppgifter om avgångar och ankomster till stationer finns också på trafikinformationen på www.banverket.se.

Kontakta:
Banverkets presstjänst
0774-410 910

www.banverket.se

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik, och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft.