Fortum Sverige AB

Lägesrapport från Fortum efter stormen Sven 7 december klockan 09.30

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2013 09:30 CET

Ovädret har nu dragit vidare och vi fortsätter att jobba med full styrka hela helgen. Om inget tillstöter är vår bedömning att drygt 2000 av nuvarande strömlösa kunder ska få strömmen tillbaka under dagen. Detta innebär dock att ett antal kunder kommer att vara utan ström hela helgen.

Just nu har vi 1788 kunder utan ström i Halland och 1509 utan ström i Västra Götaland, ff a i Bohuslän.

Helikoptern är nu uppe och har börjat flyga över ledningarna i Halland, vilket ger oss en bra överblick över var vi har fel eller träd på ledningarna. Samtidigt jobbar vi nu intensivt med reparation av elnätet.

Vi har fel på många ledningar där få kunder är berörda av varje enskilt fel. Varje enskilt fel kan bero på att ett eller flera träd har fallit över ledningen och orsakat skador, t ex stolpar som brutits och/eller linor som slagits av. Antalet fel och skadeomfattningen gör att felavhjälpning tar lång tid. Vi prioriterar nu först de fel som påverkar flest kunder.

Vi jobbar under dagen aktivt med att förbättra prognoserna på de återstående felen.

Det aktuella driftläget i varje område går att se på fortum.se/stromavbrott eller fortum.se/stromavbrottmobil .

Följ oss gärna på Twitter: twitter.com/FortumAvbrott

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på  Twitter  och  Facebook .

För med information kontakta,
Fortums presstjänst, tfn 0200-81 88 10

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt.Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.