Fortum Sverige AB

Lägesrapport från Fortum kl 19.00 tisdag 27 december

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2011 19:10 CET

Det har idag pågått ett intensivt och mycket tungt arbete med reparationer av elnätet. Imorse var ca 17 500 av Fortums kunder utan ström, och ikväll kl 19.00 var antalet 5 968 kunder. Av Fortums nätområden är det fortfarande Gävleborgs län som är värst drabbat av strömavbrott efter stormen Dagmar. I alla övriga områden räknar vi med att vi ska klara att åtgärda samtliga fel innan natten. Eventuellt kan det bli enstaka kunder utan ström under natten även i Dalarna.

 Man kan kanske tycka att reparationsarbetet tar lång tid, men orsaken till det är att det på många ställen är flera och mycket komplicerade fel på samma linje, och ibland mycket svårt att ta sig fram i terrängen, säger Thomas Saubach, ansvarig för driften av Fortums elnät i Sverige. Thomas fortsätter: - Personalen ute i fält har varit ute och jobbat sedan 7-tiden i morse och kommer att fortsätta att jobba fram till 22-tiden ikväll. Därefter tar de en mycket välbehövlig vila, för att kunna starta tidigt igen imorgon bitti. Under natten fortsätter vi med planering och prioritering av jobb inför morgondagen.

Under dagen har vi lånat in ytterligare personal från andra bolag, som nu finns på plats i Gävleborg. Totalt kommer det imorgon att vara ca 120 man ute i fält för att jobba med skogsröjning och reparationer i Gävleborgs län. Liksom idag tillkommer ca 50 personer som jobbar inne i driftcentralen,
i felanmälan/kundtjänst etc.

Eftersom det är så omfattande skador på elnätet går det åt mycket material. Vi har hittills sänt upp 4 containrar med material och en timmerbil med
nya stolpar.

Vi kommer även imorgon att ha hjälp av en helikopter som flyger och inspekterar ledningarna och ger oss positioner på var vi har fel och information om typ av fel.

Läget kl 19.00

Gävleborgs län
Antal kunder utan ström: 5 655

Södra Gävleborgs län - områden kring Bollnäs, Söderhamn, Ockelbo
Vi bedömer att vi kommer att hinna åtgärda de flesta av de s.k. högspänningsfelen i de södra delarna av Gävleborg innan natten. Dvs fel på de ledningar som påverkar många kunder. Vi kommer under morgondagen att fortsätta med att åtgärda fel som påverkar enstaka kunder.

Norra Gävleborgs län - områden kring Ljusdal, Hudiksvall
Vi bedömer att vi kommer att ha s.k. högspänningsfel, dvs fel som påverkar många kunder, kvar fram till imorgon kväll.
Ca 3 000 kunder kommer att vara utan ström under natten och morgondagen
Det kommer tyvärr att dröja fram till fredag innan de sista lågspänningsfelen, dvs fel som berör ett fåtal kunder, är åtgärdade.

Dalarnas län
Antal kunder utan ström: 139
Bedömningen är att i stort sett alla fel kommer att vara åtgärdade innan natten. Eventuellt kan enstaka kunder behöva vara utan ström fram till morgondagen.

Stockholms län
Antal kunder utan ström: 31
Om inget tillkommer ska alla kunder ha strömmen tillbaka innan dagens slut.

Västra Götaland
Antal kunder utan ström: 7
Om inget tillkommer ska alla kunder ha strömmen tillbaka innan dagens slut.

Värmlands län  
Antal kunder utan ström: 12
Om inget tillkommer ska alla kunder ha strömmen tillbaka innan dagens slut.

Örebro län
Antal kunder utan ström: 18
Om inget tillkommer ska alla kunder ha strömmen tillbaka innan dagens slut.

Vi tar tacksamt emot information om ledningar som hänger ned eller ligger på marken. Dessa kan vara spänningsförande och får absolut inte vidröras. Information om ledningar som rivits ned och om träd på ledningar lämnas till vår felanmälan, tfn 020-44 11 00.

Det aktuella driftläget kan följas via: http://edw.fortum.se
samt via mobiltelefonen: www.fortum.se/stromavbrottmobil 

För ytterligare information kontakta:
Fortums pressjour, tfn 0200-81 88 10

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com