Fortum Sverige AB

Lägesrapport från Fortum: Merparten av kunderna får strömmen åter under dagen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 14:20 CET

gesrapport 2011-11-29 kl 14:00

Vid lunchtid var ca 300 av Fortums kunder fortfarande utan ström efter söndagens storm. Arbetet med att åtgärda felen återupptogs kl 07:00 och vi beräknar att alla förutom ca 100 kunder kommer att få tillbaka strömmen innan kvällen.


Det var på söndag kväll som ovädret med vindstyrkor upp till 33 m/sek i vindbyarna drog in över Fortums nätområden och vid 20-tiden i söndags var som mest ca 20 000 kunder utan ström. På måndag morgon var antalet nere i 5 000 kunder. De återstående störningarna var mer komplicerade än förväntat och reparationsarbetet tagit längre tid än vi först uppskattade. Störningen är den värsta vi haft sedan stormen Per, men vi räknar med att högst 100 kunder inte kommer att ha fått strömmen tillbaka innan kvällen.

Kunder som fortfarande saknar ström ber vi ringa vår felanmälan, tfn 020-44 11 00. Alla kunder som varit utan ström i tolv timmar eller längre har rätt till avbrottsersättning, som betalas ut per automatik. De kunder som drabbats av skada i samband med strömavbrotten ber vi kontakta vår kundtjänst, tfn 020-46 00 00.

Ledningar som hänger ned eller ligger på marken ska betraktas som spänningsförande och får absolut inte vidröras. Vi är tacksamma om sådana iakttagelser och information om träd på ledningar meddelas till vår felanmälan, tfn 020-44 11 00.

Mer information om avbrottsersättning, skadestånd och det aktuella driftläget finns på: fortum.se/stromavbrott

Det aktuella driftläget kan också följas via mobiltelefonen: www.fortum.se/stromavbrottmobil.

För ytterligare information kontakta:
Fortums pressjour, tfn 0200-81 88 10

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com