Fortum Sverige AB

Lägesrapport Klarälven

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 14:16 CEST

Efter de senaste dagarnas mycket höga vattennivåer i Klarälven avtar nu tillrinningen uppströms Höljesdammen. Tappningen har minskats från 625 kubikmeter per sekund till 600.

Enligt SMHI kan det ta upp till 6 dygn för vattnet att ta sig hela vägen från Höljes till Karlstad. Därför dröjer det ännu innan man längre ned utmed Klarälven märker av kulmen på det höga vattenflödet.

”Vi har strävat efter att så långt som möjligt använda Höljesdammen för att minska effekterna nedströms av årets mycket kraftiga vårflod. I Trysil på den norska sidan om gränsen har man drabbats hårt och det talas om ett hundraårsflöde. Även om många har drabbats av vårfloden utmed Klarälven så måste man komma ihåg att regleringen av Höljesdammen gör det möjligt att dämpa vårfloden, dammen är en tillgång och inte ett problem”, säger Fortums Jens Bjöörn.

När tillflödet till Höljedammen var som störst bidrog dammen till att minska vattnet nedströms med cirka 150 kubikmeter per sekund. Då hade situationen mer liknat den 1995 som ledde till stora problem med översvämningar utmed hela Klarälven. Även om läget nu ser ut att normaliseras så är det för tidigt att ropa faran över. Stora mängder nederbörd kan snabbt förändra situationen. Fortum uppmanar almänheten att fortsatt följa nyhetsrapporteringen och väderleken.

För mer information kontakta:

Jens Bjöörn, kommunikationschef kraftproduktion, Fortum, 0702 98 41 25

Christina Almgren, presschef, Fortum, 0725 15 78 06

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook .

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum