Guld Invest

Lägesrapport och prognosuppdatering

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:21 CET

(Aktietorget: GULD)

November var en aktiv månad för Guld Invest. Bolaget lanserade under november den webbaserade shoppen för guldtackor http://guldkursen.se/index.php?page=webshop där handeln (försäljning och köp) med guldtackor inletts. Vidare har planeringen för butiksöppnandet fortlöpt och öppning kommer att ske till jul.

Omsättningsmässigt var november över förväntan. Koncernen följde upp den fina trenden från oktober månad och hanterade även under november större volymer guld än för motsvarande period tidigare år. Inom affärsområdet smycken var försäljningen tillfredsställande, marknaden var något mer avvaktande än beräknat.

Med tanke på den höga aktivitet koncernen haft under 2009 höjer Guld Invest prognosen för omsättningen till över 90 MSEK mot tidigare kommunicerade 75 MSEK. Gällande resultatmålet (EBITDA) prognostiserar vi nu för att hamna mellan 8 - 9 MSEK, mot tidigare kommunicerade 9 MSEK. Kostnader uppkomna i samband med nyanställning, öppnandet av butiken samt kostnader i samband med emissionen kommer påverka resultatet negativt. På sikt ser vi dock dessa extra kostnader som positiva för en snabbare utveckling.


För ytterligare information kontakta:
Thomas Jansson
VD
Guld Invest Norden
Telefon: 08-720 09 20
Fax: 08-720 09 30


Affärside:
Guld Invest koncernens affärsidé är att vara en totalleverantör inom smyckes och ädelmetallbranschen.

Varumärken i koncernen:
Guld Invest hemsida: www.guldinvest.se
VJ since 1890 hemsida: www.vjsince1890.se
Guldkursen.se hemsida: www.guldkursen.se
Guldkursen.se shop: http://guldkursen.se/index.php?page=webshop