Fortum Sverige AB

Lägesrapport om reparationer i Fortums elnät efter söndagens storm

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 17:47 CET

Reparationerna av strömavbrotten efter söndagens stormvindar har pågått hela dagen, men det kommer tyvärr ändå att vara kunder som inte får strömmen tillbaka förrän under morgondagen.

Vi har hela dagen haft ca 100 montörer ute i fält som jobbat med felsökning och reparationer, men det har visat sig vara mer komplicerade fel än förväntat. Det är stolpar som är avslagna och linor som gått av. Det är också många fel som vart och ett berör få kunder, vilket bidrar till att det tar lång tid innan samtliga fått strömmen tillbaka
, säger Tommy Nyhlén, driftchef på Fortum.

Många kunder kommer fortfarande att hinna få strömmen tillbaka innan natten, men tyvärr kommer det förmodligen att vara ca 300 kunder i Halland och Orust/Tjörn som får vänta till morgondagen. Reparationsarbetet startar upp igen imorgon bitti kl 07:00.

Läget kl 17:00


Värmland

nuläge: 62 kunder utan ström
prognos: alla kunder får strömmen tillbaka under kvällen

Västra Götaland
nuläge: 912 kunder utan ström
prognos: ca 20 kunder på Orust/Tjörn utan ström till imorgon

Halland
nuläge: 754 kunder utan ström
prognos: ca 300 kunder utan ström till imorgon

Ledningar som hänger ned eller ligger på marken ska betraktas som spänningsförande och får absolut inte vidröras. Vi är tacksamma om sådana iakttagelser och information om träd på ledningar meddelas till vår felanmälan, tfn 020-44 11 00.

Det aktuella driftläget går att följa via vår driftwebb: fortum.se/stromavbrott eller via mobiltelefonen: www.fortum.se/stromavbrottmobil.

För mer information kontakta:

Fortums presstjänst, telefon 0200-81 88 10

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att den snabbt ökande avregleringen av energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com