Näringsdepartementet

Lägesrapport om vinterdäck

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 11:55 CEST

Regeringen har idag beslutat att ge Vägverket i uppdrag att ge en samlad lägesrapport om vinterdäck. Det innebär att Vägverket ska lämna en redovisning av hittills vidtagna åtgärder och kunskapsläget ur ett väghållarperspektiv såväl som ur ett trafiksäkerhets- och miljö/hälsoperspektiv.

Vägverket ska också redovisa de förslag till åtgärder som Vägverket överväger och bedömer som framkomliga samt förväntade nyttor och kostnader av dessa. För dessa förslag ska förslag till författningstexter ingå i redovisningen.

Det övergripande syftet med uppdraget är att regeringen eller i vissa fall Vägverket ska kunna fatta beslut om förändrade bestämmelser om vinterdäck till vintersäsongen 2009/2010 som gynnar framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön.

Uppdraget ska genomföras efter samråd med Statens Institut för Kommunikationsanalys och Naturvårdsverket och redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 december 2008.


Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77