Landstinget Sörmland

Lägesrapport om vinterkräksjukan

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 17:24 CET

Vinterkräksjukan har ännu inte släppt sitt grepp över Sörmland, även om det sammantagna läget idag torsdag är något bättre än tidigare under veckan. Problem kvarstår dock vid Mälarsjukhuset. Från respektive sjukhus rapporteras följande:

Nyköpings lasarett
Avdelning nio upphäver såväl besöksförbud som intagningsstopp fr.o.m. kl. 15.00 idag.

Kullbergska sjukhuset
På sjukhuset finns enstaka patienter med den aktuella sjukdomen. Detta föranleder dock inga särskilda restriktioner, förutom fortsatt skärpta hygienkrav.

Mälarsjukhuset
Beslut har idag fattats om intagningsstopp och besöksförbud på avdelning 82, medan den tidigare stängda avdelning 72 har öppnats.

För hela Mälarsjukhuset gäller besöksrestriktioner. Förutom besök till svårt sjuka patienter uppmanas till återhållsamhet när det gäller sjukhusbesök. Den som har för avsikt att besöka en anhörig bör först rådgöra med avdelningen via telefon.

Ansvarig för artikeln: Jan Toftling

För mer information kontakta
Carl-Gustaf Sundin, smittskyddsläkare, tel. 016-10 35 69, 070-338 33 12