Swedbank

Läget för småföretagen på rekordlåg nivå

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:41 CEST

Vårens Småföretagsbarometer visar att konjunkturnedgångens påverkan på de mindre företagen har ökat. Den samlade konjunkturindikatorn - som är en summering av nettotalen för order, omsättning och sysselsättning - sjönk till 14 i vårens mätning jämfört med 82 i höstas. Det innebär att småföretagskonjunkturen är på den lägsta nivån sedan 1992. 

- Lågkonjunkturens påverkan på småföretagen förväntas fortsätta det närmaste året. Svag efterfrågan är det enskilt största tillväxthindret för Sveriges småföretag. Det gör att de inte kan höja sina försäljningspriser i motsvarande omfattning jämfört med tidigare, säger Jörgen Kennemar ekonom på Swedbank. 

En tredjedel av småföretagen anser att lönsamheten har försämrats de senaste tolv månaderna. Någon förbättring förutses inte det närmaste året. I vårens mätning uppgav 30 procent av företagen att de skulle höja sina priser, en minskning från 39 procent i höstas och från närmare 50 procent våren 2008. 

Bristen på arbetskraft som tidigare har varit det enskilt största tillväxthindret har påtagligt minskat i betydelse från 20 procent i höstas till 11 procent under våren. Brist på extern finansiering upplevs däremot som ett större hinder för tillväxt jämfört med i höstas och steg till 11 procent i vårens undersökning jämfört med 6 procent i höstas. 

Det svaga konjunkturläget och en krympande marknad ökar behovet av åtgärder för att kunna stärka det enskilda företagets konkurrenskraft och på sikt säkra dess överlevnad. Bland de åtgärder som småföretagen anger, där flera svarsalternativ är möjliga, är kostnadsneddragningar vanligast förekommande (52 procent av svaren) följt av satsningar inom utveckling av nya produkter och tjänster (35 procent) samt sänkta försäljningspriser (16 procent). 

Omkring vart femte företag uppger att de haft likviditetsproblem det senaste halvåret. Sena betalningar och minskad efterfrågan är de enskilt viktigaste förklaringarna. Svårigheter att få krediter eller externt kapitaltillskott är inte lika framträdande och låg på 9 procent respektive 5 procent. 

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank och Företagarna. Undersökningen omfattar 4 102 företag i Sverige med 1- 49 anställda. Intervjuerna är genomförda av Sifo Research International. 

Ta del av hela småföretagsbarometern på www.swedbank.se/foretag 

För ytterligare information: 
Jörgen Kennemar ekonom, Swedbank, tfn: 08-585 914 78 
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn:070-321 39 95 

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se