Åklagarmyndigheten

Läget i ärendet med JAS Gripen

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:02 CET

För närvarande pågår informationsinhämtning i ärendet om JAS Gripen. Det går ännu inte att bedöma om det finns anledning att inleda förundersökning, men beslut i förundersökningsfrågan kommer att meddelas inom kort.

Förundersökning har tidigare skett om en misstänkt bestickning i samband med att JAS Gripen skulle säljas till Tjeckien. Denna förundersökning avslutades i april 2006 utan att någon misstänkt person hade kunnat identifieras och då det inte fanns grund för att vidta ytterligare utredningsåtgärder.

Riksenheten mot korruption har genom underhandskontakter med utredare från Serious Fraud Office (SFO) fått närmare kännedom om de utredningar som SFO bedriver bl.a. om försäljning av Gripen till Sydafrika och Tjeckien. Med anledning av denna information och beskedet att Uppdrag Granskning skulle ta upp Tjeckienaffärerna etablerades ett samarbete med SFO i början av februari 2007 för att närmare undersöka om det fanns underlag för att inleda förundersökning i Sverige. För att bredda beslutsunderlaget har uppgifter och dokumentation begärts in från SAAB. Bolaget har förklarat sig villigt att bidra till att klarlägga sina affärsrelationer med BAE i samband med Gripenaffärerna i Sydafrika och Tjeckien. Fortsatta kontakter med SFO beräknas kunna ge ytterligare underlag för bedömningen av om det finns anledning att inleda förundersökning i Sverige.

Den dokumentation som Uppdrag Granskning refererat till i sitt program den 20 februari har inte kunnat erhållas från SVT, som hänvisat till källskyddet. Förfrågan har också gjorts till SVT om den åberopade "källan" är beredd att lämna upplysningar till polis/åklagare om vad som förekommit. Det besked som hittills kommit är att "källan" inte är beredd att träda fram på detta sätt.

Beslut i förundersökningsfrågan kommer att meddelas inom kort.

Box 5553 114 85 Stockholm 08-453 66 00

Mer information: För närvarande kan ingen ytterligare information lämnas.

Informationsdirektör: Karin Rosander 08-453 66 52 070-280 69 50