Länsstyrelsen Västerbotten

Läget i Västerbotten under kontroll efter stormen Ivar

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 11:01 CET

Västerbotten drabbades lindrigt av stormen Ivar natten till fredagen. Mindre störningar i elförsörjning och telefonnät har uppstått, men läget är under kontroll. Länsstyrelsen har fortsatt beredskap men avvecklar sin krisorganisation.

Vid en samverkanskonferens som hölls kl 09:30 rapporterade alla deltagande aktörer om att Västerbotten klarat sig lindrigt undan stormen Ivar som drog in över mellersta Norrland natten till fredag.

Mindre störningar under natten

El- och telebolag har haft mindre störningar under natten, men de stora störningarna finns i angränsande länen Jämtland och Västernorrland.

Ett fåtal incidenter orsakade av stormen har inträffat i länets kommuner under natten, men läget är under kontroll och inga samverkansbehov lyftes under konferensen.

Avvecklad krisorganisation

Länsstyrelsen har fortsatt beredskap men med anledning av den lägesbild som kom fram i samverkanskonferensen avvecklas krisorganisationen.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.