Fackförbundet ST

Lägg förslaget i malpåse

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 17:04 CET

Fackförbundet ST är besviken på Ansvarskommitténs förslag. Förslaget bygger murar och bidrar till fortsatt ojämlikhet mellan landsändar.

Ansvarskommitténs förslag som lämnas till regeringen under tisdagen kritiseras starkt av Fackförbundet ST. Anledningen - medborgarperspektivet saknas.

- Kommitténs goda ambitioner försvann på vägen. Förslaget om stora regioner bygger murar istället för att riva ner dem, säger Annette Carnhede, ordförande Fackförbundet ST.

Enligt Fackförbundet ST är felet idag att det finns för stora skillnader mellan rikedom och fattigdom och mellan olika landsändar av Sverige.

- Varför ska funktionshindrade i vissa kommuner vänta på personliga assistenter i flera år? Med kommitténs förslag kommer vi inte närmare en lösning på sådana problem. Om sjukvården, äldreomsorgen och annan service ska fungera lika bra i hela Sverige så måste staten få befogenhet att följa upp att kommuner och landsting tar sitt ansvar gentemot den enskilde, säger Annette Carnhede.

Ansvarskommitténs uppdrag var bland annat att föreslå en modell för samhällsorganisationen som skulle bära in i framtiden. Det kräver en långsiktig rollfördelning och en hållbar idé om vad stat, kommun och landsting ska ägna sig åt. Den utveckling vi har i dag lutar istället emot kortsiktiga nedskärningar och försämrad statlig service till exempel inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingarna och Svensk Kassaservice.

- Jag efterlyser en bred diskussion om vad medborgarna vill med staten i framtiden, tills dess borde kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell lägga Ansvarskommitténs förslag i malpåse, säger Annette Carnhede, ordförande Fackförbundet ST.


Övrig information:
Ansvarskommittén tillsattes i januari 2003 med uppdrag att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen. Uppdraget avser både relationen mellan staten, landstingen och kommunerna och relationen mellan regeringen och myndigheterna.
För mer information om Ansvarskommittén, se Regeringens hemsida www.regeringen.se
För övrig information se www.st.org här du också kan prenumerera på våra pressmeddelanden.

För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST:
Annette Carnhede, ordförande, tfn.dir. 070-641 12 15 eller e-post: annette.carnhede@st.org
Maria Frändegård, pressekreterare, tfn dir. 070-314 52 73 eller e-post: maria.frandegard@st.org


ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas
uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag
och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata
företag.