Miljöpartiet de gröna

LÄGG INTE NER DJURSKYDDSMYNDIGHETEN!

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 08:43 CET

Miljöpartiet är mycket kritiskt till nedläggningen av djurskyddsmyndigheten. Riksdagsledamoten Helena Leander talar vid en demonstration idag lördag från kl 14:00 på Mynttorget i Stockholm.

- Djurskyddsmyndigheten är den enda myndighet som är fristående från näringsintressena och därför på allvar kan föra djurens talan. Regeringen väljer dock hellre att lyssna på de högröstade intressen som inte vill behöva ta hänsyn till djuren, säger Helena Leander.

- Att lägga ned djurskyddsmyndigheterna och strypa anslagen till djurskyddet är ett dråpslag mot svenskt djurskydd.

Djurskyddsmyndigheten startade 1 januari 2004 enligt en överenskommelse mellan mp, s och v på initiativ av Miljöpartiet. Myndigheten ansvarar för att djurskyddslagstiftningen följs, och kom till efter skarp kritik av hur jordbruksverket hade fungerat som central tillsynsmyndighet.


Historia:
2000: Utredaren Svante Englund förslår bildandet av Statens Djurskyddsmyndighet (SOU 2000:108).
5 februari 2003: Riksdagen beslutar om bildandet av Djurskyddsmyndigheten. Röstsiffror: ja 240, nej 67, avstår 1, frånvarande 41 st.
Juni 2003: Regeringen ger Matz Hammarström i uppdrag att bilda en ny djurskyddsmyndighet
1 januari 2004: Myndigheten startar sin verksamhet i Skara.


Kontakt: Helena Leander 070-264 30 99
Caroline Kling, pressekreterare 070-593 19 12