Miljöpartiet de gröna

Lägg inte ner kvinnofridsenheten i Rinkeby-Kista!

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 17:28 CET

Samtidigt som Socialstyrelsen idag i sin rapport lyfter fram Stockholm och Rinkeby-Kista som ett föredöme gällande arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld så är verksamheten nu hotad på grund av nedskärningarna inom det sociala arbetet.


- Förslaget att lägga ner Rinkeby-Kistas Kvinnofridsenhet är uppseendeväckande. Jag undrar om stadsdelsförvaltningen i Rinkeby-Kista och politikerna är medvetna om vilket beslut de ska fatta. Det vore en katastrof för kvinnofridsarbetet i Stockholm om Rinkeby-Kistas kvinnofridsteam läggs ner, säger Zaida Catalàn (MP) fullmäktigeledamot.

För kommentarer: Zaida Catalàn (MP) 0709-56 69 01, fullmäktigeledamot.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 STOCKHOLM
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare Anna Norberg 0761- 22 97 97

Läs mer om grön politik: www.mp.se/stockholmsstad