Sveriges Ingenjörer

Lägre arbetslöshet för ingenjörer

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 13:22 CEST

Arbetslösheten minskar nu för ingenjörer och är nere i 1,2 procent. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste arbetsmarknadsrapport.

– Vi ser åter ljust på arbetsmarknaden efter en trevande vårvinter. Arbetslösheten minskar och jobben ökar, framförallt för byggingenjörer och inom data/it-området, säger Olle Dahlberg, arbetsmarknadsutredare på Sveriges Ingenjörer.

I augusti var andelen medlemmar med ersättning från akademikernas arbetslöshetskassa 1,2 procent (1 204 medlemmar). Samma tid förra året var andelen 1,5 procent, efter att i samband med finanskrisen stadigt stigit från rekordlåga 0,6 procent i december 2008.

Arbetslösheten har minskat i alla åldersgrupper. Störst är förändringen för de yngsta (25-29 år), där andelen föll från 2,1 i augusti 2009 till 1,4 procent.

Sett länsvis har Gävleborg nu klart lägst arbetslöshet med 0,3 procent. Därefter följer Västmanland och Kalmar län med 0,9 procent var.

Av storstadslänen minskade Västra Götaland mest; från 2,0 till 1,2 procent. Stockholm minskade från 1,4 till 1,2 procent medan Skåne ligger stilla på 1,4 procent.

Arbetsmarknadsrapporten bifogas denna e-post. Den kan även laddas ner från www.sverigesingenjorer.se