Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Lägre avgifter - och därmed möjlighet till högre pension för Sveriges tjänstemän

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 11:49 CET

Betydligt lägre avgifter, ett fortsatt brett urval av fonder och bättre entrélösningar – och därmed möjlighet till högre pension. Det är resultatet av den upphandling inom den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP som avslutas idag.

Systemet med upphandling inom ramen för den kollektivavtalade tjänstepensionen är ett effektivt sätt att pressa avgifterna och möjliggöra högre pension för den försäkrade. De upphandlade bolagens genomsnittliga ordinarie avgift på samma fondutbud är dubbelt så hög jämfört med de upphandlade avgifterna. Den nu genomförda upphandlingen har lett till en sänkning av avgiften med 44 procent jämfört med nuvarande utbud.

- Avgiftens betydelse för den framtida pensionen är väldigt stor – och den enda delen vi idag kan veta någonting om. Avkastningen är också viktig, men hur stor den blir kan ingen veta. Genom att sänka avgifterna ytterligare vet vi att framförallt yngre tjänstemän kommer att få tusentals kronor mer i pension, säger Per-Olof Westerlund, pensionsexpert på PTK och ledamot i ITP-nämnden som genomfört upphandlingen.

Analysföretaget Morningstar har räknat ut effekten för den ITP-försäkrade. En 30-årig pensionssparare med en månatlig premie på 1 000 kr får +108 077 kr mer i pensionskapital vid 65 års ålder

- Vi är oerhört nöjda med utfallet, och det här är ett mycket bra resultat för de försäkrades skull. Vi har fått bättre priser vilket leder till mer pension för pengarna. Vi har fått tillräckligt med fonder för att få variation, samtidigt som det blir överblickbart. Sammantaget har bolagen verkligen ansträngt sig för att hitta bra lösningar för den försäkrade och det har varit svårt att skilja bolagen åt, säger Per-Olof Westerlund.

Systemet med ”entréfonder” har också förbättrats i upphandlingen. När en ITP-försäkrad väljer ett fondförsäkringsbolag placeras pensionspengar till en början i bolagets entréfond. Därefter kontaktar fondförsäkringsbolaget den försäkrade för att ge henne möjlighet att välja någon annan fond/fonder ur bolagets fondutbud. Entréfonden var tidigare förhållandevis dyr jämfört med bolagens ordinarie utbud, och allt för många ITP-försäkrade betalade onödigt höga avgifter. De nu upphandlade bolagen har sänkt avgifterna till sina entréfonder kraftigt.

De bolag som kommer att erbjuda fondförsäkring till de 1,3 miljoner ITP-försäkrade tjänstemännen är AMF, Danica, Handelsbanken, Nordea och SEB. Bolagen har valts utifrån kriterier som fondutbud, avkastning och avgift.

Jonas Mellqvist, pressansvarig PTK, 070-786 54 58, 08-440 85 17

PTK är en samverkansorganisation för 27 medlemsförbund, som tillsammans representerar cirka 700 000 privatanställda tjänstemän. PTK förhandlar, förvaltar och informerar kring pensioner och försäkringar. PTKs övriga uppdrag är kopplade till arbetsmiljöfrågor, bolagsstyrelserepresentation och omställningsfrågor.