Umeå kommun

Lägre ersättning till fristående gymnasieskolor

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 12:51 CEST

Ersättningsbeloppen till de fristående skolorna kommer att sänkas. Orsaken är att hyrorna för kommunens gymnasieskolor har minskat med cirka 5,8 miljoner kronor vilket innebär att nämndens budgetram också har minskat i motsvarande grad.

Ersättningsbeloppen, som varierar mellan olika gymnasieprogram, ska täcka kostnader för allt från undervisning till lokaler och måltider. Den genomsnittliga sänkningen är 1 200 kronor per elev och program.

De nya ersättningsbeloppen till de fristående gymnasieskolorna gäller från den 1 maj 2013.

För mer information kontakta:
Hans Lindberg (S)
Ordförande
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Sture Eriksson (KD)
Vice ordförande
076-814 60 43
sture.eriksson@umea.se

Peter Jacobsson Möller (V)
2:e vice ordförande
073-064 16 17
peter.moller@umea.se

Andreas Moberg
Kommunikatör,
Gymnasie- och vuxenutbildningen
070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se