Stockholms stad

Lägre hyreshöjningar

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 10:58 CEST

Utrednings- och statistikkontoret, Bo Karlsson,
Telefon: 08-508 35 030,
E-post: bo.karlsson@usk.stockholm.se

Under 2006 ökade den genomsnittliga årshyran med 2,0 %, vilket ligger under de två närmast föregående årens höjningar på 3,3 % för år 2005 och 2,7 % för år 2004.

Den genomsnittliga hyreslägenheten i Stockholms stad år 2006 var drygt två rum och kök, 65 m2 och kostade 5 076 kr per månad i hyra. Under 2006 steg hyran med 2,0 % vilket innebar att genomsnittslägenheten blev hundra kronor dyrare i månaden.

Hyresnivån är generellt sett 6 % lägre i de allmännyttiga bostadsföretagens lägenheter jämfört med övriga ägarkategorier. Hyresnivån är högre i innerstaden än i ytterstaden. Lägst årshyra är det i bostäder byggda på 60-talet, 877 kr/m2, och högst i det som byggts 1991 eller senare, 1 295 kr/m2.

I Stockholms stad fanns 206 00 hyreslägenheter. 57 % av lägenheterna i flerbostadshus i Stockholm var hyresrätter.

Läs rapporten Hyror 2006 http://www.stockholm.se/upload/Fackforvaltningar/Utrednings%20och%20statistikkontoret/Serien%20Statistik%20om%20Sthlm/S%202007-15.pdf

Läs mer statistik om bostäder på USK:s webbplats http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=90191