Riksgäldskontoret

Lägre lånebehov än väntat i september

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 09:38 CEST

Statens lånebehov i september uppgick till 9,4 miljarder kronor. Det är 3,8 miljarder kronor lägre än i Riksgäldskontorets prognos


Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 3,2 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Det förklaras av något högre tullintäkter samt lägre utbetalningar från myndigheter. Skattebetalningarna utvecklades enligt prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 6,2 miljarder kronor. Det är 2,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen beror på mindre kursförluster i samband med byten mellan obligationer än beräknat. Det kommer till viss del kompenseras av större kursförluster och därmed högre räntebetalningar i oktober.

För tolvmånadersperioden t.o.m. september uppgick lånebehovet till 1,3 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av september 1 258 miljarder kronor.

En reviderad prognos för lånebehovet 2005 och 2006 publiceras den 26 oktober 2005, kl. 9.30. Utfallet av statens lånebehov för oktober publiceras den 7 november 2005, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:

Tord Arvidsson, tel: 08-613 47 53