Hotell- och Restaurangfacket, HRF

Lägre minimilöner är inget alternativ!

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 14:54 CEST

Det måste gå att leva på lönen från ett heltidsarbete även inom hotell- och restaurangbranschen. Andra insatser än lägre löner måste till för att skapa nya arbetstillfällen. Hotell- och restaurangfacket kommenterar Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport.

I konjunkturinstitutets rapport som kom idag menar man att många arbetslösas chans till arbete försämras av minimilönerna.

-Ingen kan på allvar hävda att en inkomst på dryga 17 700 kronor för en heltids arbete är för mycket betalt. Den som gör det har svårt att sätta sig in i hur vardagens ser ut för många anställda i vår bransch, säger Ella Niia, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket.

- De flesta arbetsgivare vill betala så lite som möjligt för sina anställda. Att 40 procent av de anställda i branschen ligger på minimilönen är ett bevis på det. Men lägre löner är inte en väg att gå, menar Ella Niia.

- Vi arbetar för en bransch som utvecklas och möter de önskemål som kommer med nya resemönster och matvanor. För att nå dit måste branschen skapa långsiktiga och hållbara relationer med sina anställda.

-Vi ställer inte upp på bli en låglönebransch där de anställda ska stå ut med lön och villkor som inte går att leva på. Även som heltidsanställd i vår bransch ska man kunna leva på sin inkomst och frågan är om man kan göra det på 17 700 kronor i månaden idag, avslutar Ella Niia.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ella Niia, förbundsordförande HRF, 070 – 652 24 33
Lovisa Lagerström Lantz, kommunikationschef HRF, 070 -592 45 46
________________________________________

Hotell- och Restaurangfacket, HRF, organiserar 36.000 anställda på hotell, restauranger, barer, nattklubbar, kasinon, konditorier, cateringföretag, bingo- och bowlinghallar, konferens- turism- och nöjesparksanläggningar. Medlemmarna jobbar inom en mängd yrken. Förbundet bildades 1918.

Hotell- och Restaurangfacket, HRF, organiserar 36.000 anställda på hotell, restauranger, barer, nattklubbar, kasinon, konditorier, cateringföretag, bingo- och bowlinghallar, konferens- turism- och nöjesparksanläggningar. Medlemmarna jobbar inom en mängd yrken. Förbundet bildades 1918.