Institutet för Privatekonomi, Swedbank

Lägre pensioner och studiemedel 2014

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 08:00 CEST

– Även om svensk ekonomi rullar på i hygglig takt ser allt inte ljust ut och ekonomin för många hushåll kan påverkas negativt, säger Ylva Yngveson på Institutet för Privatekonomi på Swedbank.

Tre olika basbelopp påverkar både ersättningen från våra socialförsäkringar och en del skatter. Prisbasbeloppet styr garantipension, sjuk- och föräldrapenning och studiemedel. Även grundavdrag och jobbskatteavdrag påverkas av förändrat prisbasbelopp.
Förhöjda prisbasbeloppet styr pensionspoäng (för intjäning av tilläggspension/ATP) och Inkomstbasbeloppet styr pensionsgrundande inkomst, uppräkning av inkomst- och tilläggspension samt maximal fastighetsavgift.

Förändringar i siffror

  • Den garantipensionär som är född 1937 eller tidigare och är ogift får en sänkt pension med 18 kronor per månad före skatt. I procent är sänkningen 0,2 procent.
  • För pensionären med tilläggs- eller inkomstpension sänks beloppet med 2,7 procent. Med 12 000 kronor i pension i år blir sänkningen cirka 320 kronor i månaden före skatt.
  • Löntagaren som tjänar in till sin pension får nedräkning av sitt totala pensionskapital med 1,1 procent. Ett belopp på 1 miljon kronor minskar till 989 000 kronor.
  • Högsta sjukpenning sänks med 2 kronor till 708 kronor per kalenderdag.
  • Högsta föräldrapenning sänks med 2 kronor till 944 kronor.
  • Den som studerar på heltid har idag 9 024 kronor i studiemedel per fyraveckorsperiod. Nästa år sänks beloppet till 9 004 kronor. Bidraget utgör då 2 820 kronor.
  • Maximal fastighetsavgift höjs från 7 074 kronor till 7 112 kronor. Spärrbeloppet för fastighetsavgift som gäller för pensionärer sänks från 3 038 kronor till 3 032 kronor.

–Sedan fastighetsavgiften infördes 2008 har maxbeloppet stigit med 18,5 procent, vilket är fyra gånger mer än prisökningarna under samma period, konstaterar Ylva Yngveson.

Föreslagna förändringar av basbeloppen fastställs av regeringen under hösten.

För ytterligare information:
Ylva Yngveson telefon: 070-200 1245

Se även vad förändrade basbelopp betyder i kronor i tabellbilagan, se pdf 

Institutet för Privatekonomi bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi. Vi analyserar och granskar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar enskilda individer och hushåll. Vi deltar i den allmänna debatten och ställer upp i intervjuer och med föredrag.
www.swedbank.se/privatekonomi