Chalmers Innovation

Lägre portokostnader tack vare Portomus

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 14:52 CEST

Svenska Portomus har utvecklat en unik programvara som optimerar portokostnaderna. Kunderna är huvudsakligen större exportbolag som gör postala utskick i flera länder. Chalmers Innovation Seed Fund har nyligen investerat i bolaget.

– De är extremt nischade och det gillar vi. De är helt ensamma med sin teknik och här finns en tydlig affärsnytta för kunderna, säger Per Stenman.

 

Portomus erbjuda möjligheter till stora besparingar i både tid och pengar när kunder ska distribuera post. För trots att allt mer post sänds digitalt så görs fortfarande stora utskick av direktadresserad marknadsföring liksom kundtidningar med post. Utöver det så ökar e-handeln.

 

– Vi har möjlighet att göra kostnadsbesparingar på 20–50 procent för kunder som gör internationella postala utskick i stor skala, säger Jonas Berggren, vd på Portomus.

 

Portomos teknik bygger på en avancerad algoritm som har tagits fram av forskare på Chalmers tillsammans med mjukvarututvecklarna Digital Fox. Det har resulterat i en webbaserade programvara med ett enkelt och tydligt gränssnitt.

 

Portomus har idag kunder i Sverige och Danmark. För att kunna expandera har Portomus genomfört en nyemission där bland andra Chalmers Innovations Seed Fund och Regere AB har investerat. Bolaget har också fått lån från SEB och Almi.

 

– Nu arbetar vi för att öka kundbasen och att få fler återkommande kunder. Vi för just nu diskussioner med potentiella kunder i sex europeiska länder, säger Jonas Berggren.

 

Chalmers Innovation Seed Fund tror starkt på bolaget och dess kommande utveckling.

– Portomus är i ett läge där de kommer vara aktuella för uppköp med stark teknologi inom en rätt snar framtid eller så kommer de att kunna skapa fina kassaflöden som över tid skapar mycket bra värden, bedömer Per Stenman.

 

För ytterligare information kontakta:

Per Stenman, investeringsansvarig på Chalmers Innovation Seed Fund, 0701-49 51 92, per.stenman@chalmersinnovation.com

 

Jonas Berggren, vd på Portomus, 0702-30 93 56, jonas.berggren@portomus.com

Mer om Portomus

Portomus vision är att ”Möjliggöra bästa lösning för varje enskild internationell företagsförsändelse världen över”. Detta möjliggörs genom en webbaserad programvara som optimerar portokostnader. Därigenom får portoköparen den mest optimala kombinationen av distributörer utifrån det specifika behov som gäller vid varje tillfälle. Sedan lanseringen av tjänsten februari 2012 har intresset för tjänsten vuxit snabbt såväl i Sverige som utomlands. Portomus har idag tre anställda och planen är att genom sin innovativa lösning och sitt kompetenta team snabbt växa såväl affär som organisation.

 

Läs mer: www.portomus.com

 Mer om Chalmers Innovation

Chalmers Innovation identifierar, utvecklar och finansierar teknikbaserade tillväxtföretag. Sedan starten 1999 har de varit med och startat 104 företag. Företagen hade under 2011 en total omsättning på 558 miljoner kronor och 406 anställda. Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,45 miljarder kronor i dessa bolag. De här resultaten gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation är utvald att ingå i regionala samt nationella inkubatorsatsningar från Innovationsbron och Västra Götalandsregionen.

Chalmers Innovation is supported by the EU Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)