Exportkreditnämnden, EKN

Lägre premier för Mellanöstern och Nordafrika

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 10:41 CET

Bahrain uppgraderas till landriskklass 2, Marocko till landriskklass 3 och Libyen till landriskklass 6.
EKN fattade den 24 oktober beslut om att sänka premieuttaget för Bahrain, Marocko och Libyen. Bahrain uppgraderades från landriskklass 3 till 2 mot bakgrund av en stark ekonomisk och finansiell utveckling. De senaste årens goda konjunktur inom oljesektorn har även påverkat betalningsrisken på Libyen. Höga oljepriser, stora oljereserver, låga skuldnivåer och ett närmande till omvärlden har också bidragit till uppgraderingen från landriskklass 7 till 6. Marocko uppgraderas från landriskklass 4 till 3 baserat på den långsiktiga omstruktureringen av ekonomin som genomförs, vilken har gjort ekonomin mindre känslig för externa störningar.

Exportkreditnämnden | Kungsgatan 36, Box 3064, SE-103 61 Stockholm | Tel: 08-788 00 00 | Fax: 08-411 81 49 | infoekn.se